ISOverstaan ilme uudistuu kevään aikana. Uusi logo kuvaa verkostoitumista, ihmisten vuorovaikutusta, osaamisen yhdistämistä, innovatiivista oppimista, etätyöskentelyä ja välittämistä. Www-sivujen kehittämisen yhteydessä jäsenille tarjotaan uusina palveluina interaktiivinen viestintäkanava ja uutislehti.

Alakategoriat