Isoverstaan kehittäjäyhteisön jäsenet ovat toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Jäsenillä on käytettävissään kaikki Isoverstaan palvelut, esimerkiksi Isoverstaan Moodle-oppimisympäristö sekä Kommenttiseinä- ja Virtuaalijulkaisu-palvelut. Yhteinen verkko-opetustarjonta varmistaa ja täydentää oppilaitosten omaa kurssivalikoimaa. Tukipalveluilla varmistetaan palvelujen käytön sujuvuutta.

Isoverstas tarjoaa kanavia, työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen. Kehittäjäyhteisö on digioppimisen osaamisen varmistaja.

Isoverstas on avannut aiemmin vain jäsenille kehitetyt palvelut myös muille organisaatioille. Palvelukohtaiset hinnat löytyvät kunkin palvelun kuvauksista.

Isoverstas on osa Snellman-instituutti ry:n toimintaa. (Isoverstaan strategia)