Isoverstaan lv. 2017-2018 opetustarjonta on avattu. Opetustarjonnassa on tällä hetkellä yhteensä 190 uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaista verkkokurssia. Tarjonta täydentyy lukuvuoden aikana.