OppiDiga - Oppimisen digimaisema avoimeksi (2015-2017) on Opetushallituksen rahoittama yleissivistävän henkilöstökoulutuksen hanke. Hankkeen painopistealue on pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja vahvistaa pedagogista osaamista, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Samalla kehittäen yhteisöllistä toimintakulttuuris ja oppimista. Hankkeessa mahdollistetaan opettajien kehittää pedagogisia ratkaisuja käyttämissään oppimisympäristöissä. Hankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotossa sekä opetuksen digitalisoitumisessa erityisesti osallistavan ja sähköisen arvioinnin näkökulmasta.