Hankkeen tavoitteena on Isoverstaan aiempien Osaava-hankkeiden aikana kehitettyjen ja hyviksi koettujen toimintojen vakiinnuttaminen, sekä vakiinnuttamista tukevien toimintojen jatkokehittäminen. Lisäksi tavoitteena on toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen huomioiden käynnissä olevat ja tulevat mittavat uudistukset. Hankkeen esittely

Vakiintuvaa digiosaamista Isoverstaassa -hanke kohdentuu erityisesti kehitetyn toiminnan ja rakenteiden vakiinnuttamiseen. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Isoverstaan pedagoginen johtoryhmä. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta Osaava-ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön.

 

HankeuutisetHankkeen etusivu