Osaava Forum on opettajien ja muun opetushenkilöstön kansallinen konferenssi, joka järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. Forum pyrkii muun muassa antamaan eväitä ammatillisen kasvun tueksi, levittämään hyviä osaamisen käytänteitä sekä avaamaan näkökulmia tulevaisuuden koulutukseen. Kohderyhmänä ovat Osaava-ohjelmaan osallistuvien verkostojen edustajat, yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö, opetustoimen johto, koulutus- ja opetustoimen organisaatiot ja järjestöt.

Jyväskylän Osaava Forum 2015 teemoina ovat:
-Tulevaisuuden oppiminen ja oppimisympäristöt
-Kansainvälisyys
-Tutkimuksesta käytäntöön
-Oppimisen ja osaamisen alueellinen kokonaisarkkitehtuuri eläväksi - case Keski-Suomi

HankeuutisetHankkeen etusivu