Moodle

Isoverstaalla käytetään jäsenoppilaitosten yhteistä selainpohjaista Moodle-oppimisympäristöä lähiopetuksen ja omatahtisen verkko-opiskelun tukena. Oppimisympäristössä tarjotaan opettajille yli 400 valmista kurssipohjaa. Moodle sopii myös tiimityöskentelyyn.

Jokaisessa jäsenoppilaitoksessa toimii ainakin yksi verstastukihenkilö, jolla on oikeus luoda tunnuksia ja jakaa tyhjiä kurssipohjia opettajien käyttöön. Isoverstaan Moodlea kehittää opettajien asiantuntijaryhmä. Oppimisympäristössä on monipuolisia lisäosia, muun muassa H5P- ja PoodLL-työkalu sekä plagionnin eston apuvälineeksi Turnitin feedback studio. Turnitinin käyttöönotto tapahtuu Ilona IT:n kautta ja vaatii oppilaitokselta erillisen Turnitin-sopimuksen.