Opetustarjonta

Isoverstaan jäsenoppilaitosten yhteisessä verkko-opetustarjonnassa on satoja kursseja ja opintokokonaisuuksia vuosittain. Yhteinen palvelu varmistaa ja täydentää oppilaitosten omaa kurssivalikoimaa.

Maksullisilla verkkokursseilla opiskellaan opettajan ohjaamana. Suurin osa opinnoista on mahdollista suorittaa omatahtisesti lukuvuoden aikana.

Katso opetustarjonnan toimintamalli.

 

Isoverstaan opetustarjonnan opetusmuodot

  1. Ohjattu verkkokurssi 2. Itsenäinen kurssisuoritus 3. Virtuaaliluokkakurssit (samanaikaisopetus tai videotallenteet)
Kurssimaksu (1.9.2014 alk.) 150 euroa 80 euroa 160 euroa
Kurssiin/ maksuun kuuluvat toimenpiteet
 • Alkuohjaus
 • Oppimisprosssin ohjaus verkossa
 • Arviointi
 • Oppilaitoksen hallintokulut
 • Alkuohjaus
 • Ei oppimisprosssin ohjausta
 • Arviointi
 • Oppilaitoksen hallintokulut
 • Alkuohjaus
 • Oppitunnit + tarvittava ohjaus verkossa
 • Arviointi
 • Oppilaitoksen hallintokulut
Opiskelijan ilmoittaminen kurssille
Kursseille ilmoittaudutaan oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta vähintään viikkoa ennen opintojen aloittamista. Yhteyshenkilö varmentaa kurssin maksusitoumuksen ja toimittaa sen opetuksen järjestävälle oppilaitokselle.
Arviointi
Mahdolliset kokeet järjestetään opiskelijan omassa oppilaitoksessa, joka vastaa kokeiden valvonnasta ja palauttamisesta opettajalle. Kokeen voi uusia kerran lukuvuoden aikana. Opettaja arvioi opiskelijan opiskeleman kurssin sen päätyttyä.
Laskutus
Kurssin järjestävä oppilaitos laskuttaa verkkokurssin.
Keskeytynyt kurssi
Keskeytyneestä kurssista peritään täysi maksu.